•  

Dokument o pokonywaniu Urazowego Uszkodzenia Mózgu

Wyprodukowany przez Katerina Dejkoska

 

„Nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj”- Winston Churchill

Pokonywanie

Urazowe Uszkodzenie Mózgu może się zdarzyć każdemu i w każdej chwili

Film dokumentalny „Pokonywanie” pokazuje, jak osoby z Urazowym Uszkodzeniem Mózgu zmagają się z jego konsekwencjami, które u każdego są inne.

Co ważniejsze, dokument pokazuje możliwość kontynuacji pozytywnego nastawienia po doznanym Urazowym Uszkodzeniu Mózgu.

Celem dokumentu jest przyczynienie się do rozwoju świadomości o Urazowym Uszkodzeniu Mózgu i dostarczenie większej ilości informacji na temat jego konsekwencji.

 

Czym jest Urazowe Uszkodzenie Mózgu

Urazowe Uszkodzenie Mózgu jest spowodowane przez obrzęk, udar lub wstrząśnięcie mózgu, które zakłócają normalne funkcjonowanie mózgu.

Nie wszystkie udary lub wstrząśnięcia mózgu powodują Urazowe Uszkodzenie Mózgu. Stopień zagrożenia Urazowego Uszkodzenia Mózgu waha się od „łagodnego” (tzn. krótkiej zmiany stanu świadomości) do „ciężkiego” (tzn. przedłużonego okresu braku świadomości lub utraty pamięci po urazie).

Centrum Kontroli Chorób i Zapobiegania