•  

UUM w Stanach Zjednoczonych Ameryki

(Wszystkie statystyki są pobrane przez Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób)

 

- Około 1,7 miliona ludzi zostało dotkniętych Urazowym Uszkodzeniem Mózgu. W tym:

- 1,365 milionów, około 80% leczy się i opuszcza Pogotowie Ratunkowe

- Urazowe Uszkodzenie Mózgu stanowi przyczynę jednej trzeciej (30,5%) wszystkich zgonów spowodowanych urazami w Stanach Zjednoczonych Ameryki

- Około 75% Urazowych Uszkodzeń Mózgu, które pojawiają się każdego roku, to wstrząśnięcia mózgu lub inne formy Lekkiego Urazowego Uszkodzenia Mózgu.

- Bezpośrednie koszty medyczne i pośrednie koszty Urazowego Uszkodzenia Mózgu, takie jak utrata produktywności, wyniosły w Stanach Zjednoczonych około 60 miliardów dolarów w 2000 roku.